Danspakketten

Danspakketten

Stichting JAKIMI danst! biedt twee danspakketten aan.

Het eerste pakket bestaat uit één voorstelling gevolgd door een workshop. De voorstelling duurt ongeveer tien minuten, wordt gedanst door twee dansers en vindt plaats op een rond speelvlak waar de kinderen zich omheen bevinden. Zo krijgt elk kind de kans om de voorstelling op zijn eigen unieke manier te beleven. De rest van het uur wordt gebruikt voor een workshop waaraan de kinderen zullen deelnemen. Deze workshop zal worden begeleid door een workshopleider en ondersteund door de dansers. In de workshop wordt het aangedragen thema verder uitgediept, doormiddel van onder andere een kort gesprek over de voorstelling en klassikale, individuele en samenwerkingsopdrachten. In deze opdrachten gaan ze aan de slag met bewegingsmateriaal wat is gebaseerd op de voorstelling.

Het tweede pakket bevat hetzelfde als pakket één, behalve dat het wordt aangevuld met een lessenreeks van vier lessen. Daarin wordt dieper ingegaan op de voorstelling, het creatieproces en de beginselen van dans. Deze vier weken zullen bestaan uit praktijklessen. Tijdens de lessenreeks zal worden toegewerkt naar een gezamenlijke voorstelling waarin de kinderen laten zien hoe zij zich de afgelopen lessen hebben ontwikkeld. 

Tarieven


Tarieven

Share by: